AnimeOverdose Forum
Karada de Kaiketsu Hyakkiya Tantei Jimusho - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: AnimeOverdose (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-15.html)
+--- Forum: Najave projekata (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Anime projekti - završeni (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-48.html)
+---- Thread: Karada de Kaiketsu Hyakkiya Tantei Jimusho (/thread-7224.html)Karada de Kaiketsu Hyakkiya Tantei Jimusho - cobra-95 - 2022-12-14

[Image: 114629l.jpg]
Tip:  OVA
Broj epizoda:  4
Žanr:  18+
Studio:  Mousou Senka
Godina:  2021
Opis:  

Radnja priče se odvija u gradu Azamati u kojem uglavnom žive devojke-mačke. Glavni lik priče je on-devojka po imenu Hjakkija Hikari radi kao detektivka u svojoj detektivskoj agenciji "Hjakkija Tantei". Devojka istražuje razne misteriozne incidente u gradu, koji su nekako povezani sa ludim duhovima "joukai-jima".


RE: Karada de Kaiketsu Hyakkiya Tantei Jimusho - Pegla - 2022-12-15

Grupa otvorena.