Prevodioci

Info

BG-Anime team

Ukupno prevoda: 1483

Ukupno prevedeno ili prilagođeno anime titlova: 1483

Ukupno prevedeno ili prilagođeno manga chaptera: 0

Ukupno fansubova sa titlovima: 0

Anime