Prevodioci

Info

EpicMan

Ukupno prevoda: 875

Ukupno prevedeno ili prilagođeno anime titlova: 875

Ukupno prevedeno ili prilagođeno manga chaptera: 0

Ukupno fansubova sa titlovima: 0

Anime