Prevodioci

Info

Kiba

Ukupno prevoda: 570

Ukupno prevedeno ili prilagođeno anime titlova: 570

Ukupno prevedeno ili prilagođeno manga chaptera: 0

Ukupno fansubova sa titlovima: 13

Anime

Fansubovi