Prevodioci

Info

Kiba

Ukupno prevoda: 525

Ukupno prevedeno ili prilagođeno anime titlova: 525

Ukupno prevedeno ili prilagođeno manga chaptera: 0

Ukupno fansubova sa titlovima: 13

Anime

Fansubovi