Prevodioci

Info

Yuspawn

Ukupno prevoda: 1088

Ukupno prevedeno ili prilagođeno anime titlova: 1077

Ukupno prevedeno ili prilagođeno manga chaptera: 11

Ukupno fansubova sa titlovima: 0

Anime

Manga