Prevodioci

Info

Yuspawn

Ukupno prevoda: 1051

Ukupno prevedeno ili prilagođeno anime titlova: 1040

Ukupno prevedeno ili prilagođeno manga chaptera: 11

Ukupno fansubova sa titlovima: 0

Anime

Manga