Prevodioci

Info

Zer0Flamer

Ukupno prevoda: 581

Ukupno prevedeno ili prilagođeno anime titlova: 564

Ukupno prevedeno ili prilagođeno manga chaptera: 17

Ukupno fansubova sa titlovima: 0

Anime

Manga